به اعتقاد من بنی نابینا، حتی با چشمان نابینا، تنها شخصی است که می‌دانم می‌تواند با وضوح کامل ببیند. چون او قادر است فراتر از ظاهر را ببیند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۷
hedgehog
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۲
Mehrabad
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۲
solveig
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۴
holy.mary
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۱