۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۳
zahralabbafan
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۱
Parviz
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۹
jhamid93
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۲