به او گفتم "فکر کنم بدونی ، ولی اون چیزی که دستت گرفتی رو بیرون می‌فروشن."
"چی رو نمی‌فروشن؟"
"هوارو ،که اون هم به زودی فروشی می‌شه…
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۹
zahralabbafan
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Ali
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۱
Parviz
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۹
jhamid93
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۵