به او گفتم "فکر کنم بدونی ، ولی اون چیزی که دستت گرفتی رو بیرون می‌فروشن."
"چی رو نمی‌فروشن؟"
"هوارو ،که اون هم به زودی فروشی می‌شه…
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۹
zahralabbafan
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۱
Parviz
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۹
jhamid93
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۵