افرادی هم هستند که مزدور صفت به دنیا آمده اند و هیچ خوبی ای در حق دوستان و نزدیکان شان نمی‌کنند، چون این وظیفه شان است؛ در حالی که با خدمت به غریبه‌ها خودستایی شان ارضا می‌شود: هر چقدر کانون عواطف شان به ایشان نزدیک‌تر باشد، کم‌تر محبت می‌کنند؛ هر چقدر دورتر باشد، علاقه و توجه بیشتری نشان می‌دهند!
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۶
jhamid93
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۱
holy.mary
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۱
saeid51
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۰