افرادی هم هستند که مزدور صفت به دنیا آمده اند و هیچ خوبی ای در حق دوستان و نزدیکان شان نمی‌کنند، چون این وظیفه شان است؛ در حالی که با خدمت به غریبه‌ها خودستایی شان ارضا می‌شود: هر چقدر کانون عواطف شان به ایشان نزدیک‌تر باشد، کم‌تر محبت می‌کنند؛ هر چقدر دورتر باشد، علاقه و توجه بیشتری نشان می‌دهند!
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۶
jhamid93
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۴
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۱
holy.mary
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۱
saeid51
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۰