حالا فهمیدیم که اصلا نمی‌شود به بزرگترها امیدوار بود. من از اول هم بهشان بی اعتماد بودم. اما الان دیگر می‌خواهم راهم را به کلی ازشان سوا کنم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵
hedgehog
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۳
Elham
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۰
victoria
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۱