۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۲
Faeze
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۱
Ali
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۳
Mehrabad
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶