۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۲
Faeze
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۱
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۳
Mehrabad
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۶