زمان همچنان می‌گذرد. تپش بی‌صدای آن، همواره زندگی را عجولانه‌تر بخش می‌کند. حتی امکان ندارد برای یک لحظه، برای حتی نگاهی به عقب متوقف شود. آدم دلش می‌خواهد فریاد بزند: "بایست! بایست!". اما معلوم است که بی‌فایده است. همه چیز می‌گریزد. آدم‌ها، فصل‌ها، ابرها. و چنگ‌زدن به سنگ‌ها و مقاومت‌کردن بالای صخره بیهوده است. انگشتان خسته باز می‌شوند. دست‌ها بی‌حس و سست می‌شوند. آدم دوباره در رودخانه‌ای که آرام به نظر می‌آید، اما هرگز متوقف نمی‌شود، کشانده شده است.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
saeid51
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۳
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
Parviz
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۷
jhamid93
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰
hedgehog
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۰