اگر کسی می‌خواست کتابی را خمیر کند. باید سر آدمها را زیر پرس می‌گذاشت.
ولی این کار فایده ای نمی‌داشت چون که افکار واقعی از بیرون حاصل می‌شود.
تفتیش کننده‌های عقاید و افکار در سراسر جهان. بیهوده کتاب‌ها را می‌سوزانند…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۹
jhamid93
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰