همه قاتل اند؛ همیشه زمین جاری از خون بوده. روی زمین کسانی که قتل می‌کنند بعدها صاحبِ بزرگ‌ترین افتخارها شدند. من فقط می‌خواستم به مردم خوبی کنم. کشتن یک پیرزنِ رباخوار و از بین بردن یک حشره‌ی کثیف، کجایش جنایت است؟!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۰
Mahkame
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۵