فکر می‌کنم این گناه کارانند که راحت می‌خوابند، چون چیزی حالیشان نیست و برعکس، بی گناهان نمیتوانند حتی یک لحظه چشم روی هم بگذارند، چون نگران همه چیز هستند. اگر غیر از این بود، بی گناه نمی‌شدند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۹
holy.mary
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۶
hedgehog
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۸
Mahkame
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴