فکر می‌کنم این گناه کارانند که راحت می‌خوابند، چون چیزی حالیشان نیست و برعکس، بی گناهان نمیتوانند حتی یک لحظه چشم روی هم بگذارند، چون نگران همه چیز هستند. اگر غیر از این بود، بی گناه نمی‌شدند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۹
holy.mary
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۶
hedgehog
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۸
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴