۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۰
Mahkame
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶
hedgehog
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۹
Ali
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۰
fateme9918
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۱