۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۰
Mahkame
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
hedgehog
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۹
Ali
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۰
fateme9918
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۱
Sunrise
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۲