۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۰
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۹
Ali
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۰
fateme9918
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۱