۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۰
Mahkame
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
hedgehog
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۹
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۰
fateme9918
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۱
Sunrise
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۲