همه فقط وانمود می‌کنند و ادای چیزی که نیستند را درمی آورند. تمام دنیا بر پایه ی دروغ و فریب ساخته شده است…
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲
Mahkame
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۱
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
ketabkhaar
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۷