در عمق هر دلخوری، مخلوطی درهم و برهم از عصبانیت شدید و میلی به همان شدت برای حرف نزدن راجع به دلیل عصبانیت وجود دارد. کسی که قهر می‌کند هم سخت نیازمند درک شدن از سوی شخص دیگر است و هم کاملا مصر است که هیچ کاری در راستای وقوع این درک انجام ندهد. خود نیاز به توضیح دادن، هسته این دلخوری را شکل می‌دهد: اگر طرف مقابل توضیحی بخواهد، مسلما لیاقت توضیح شنیدن ندارد. باید اضافه کنم که این مزیتی است که دیگری با ما قهر کند: یعنی طرف مقابل آن‌قدری به ما احترام می‌گذارد و قبولمان دارد که فکر می‌کند ما باید ناراحتی ناگفته وی را درک کنیم. این یکی از موهبت‌های عجیب و غریب عشق است.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
ketabkhaar
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۷
amitis
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۴
Atefehn
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۴
Ali
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۲
holy.mary
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۵
hedgehog
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۱