چهار نوع آدم در دنیا هست. آن هایی که وسوسه‌ی عشق دارند، آن‌هایی که عاشق‌اند، آن‌هایی که وقتی بچه‌اند به عقب افتاده‌ها میخندند و آن هایی که وقت جوانی و میانسالی و پیری باز هم به عقب افتاده‌ها میخندند.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۶
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۵
Mahkame
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۶
parham-nasa
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۰
hedgehog
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۳
Dorin
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۹
Sinamns
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۸
Baharan62
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۸
afsaaan
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱