چهار نوع آدم در دنیا هست. آن هایی که وسوسه‌ی عشق دارند، آن‌هایی که عاشق‌اند، آن‌هایی که وقتی بچه‌اند به عقب افتاده‌ها میخندند و آن هایی که وقت جوانی و میانسالی و پیری باز هم به عقب افتاده‌ها میخندند.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Elham
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۵
Mahkame
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۶
parham-nasa
‫۸ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۰
hedgehog
‫۸ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۳
Dorin
‫۸ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
💟💟💟
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۵
Sinamns
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۸