چهار نوع آدم در دنیا هست. آن هایی که وسوسه‌ی عشق دارند، آن‌هایی که عاشق‌اند، آن‌هایی که وقتی بچه‌اند به عقب افتاده‌ها میخندند و آن هایی که وقت جوانی و میانسالی و پیری باز هم به عقب افتاده‌ها میخندند.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Elham
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۵
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۶
parham-nasa
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۰
hedgehog
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۳
Dorin
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
Sinamns
‫۶ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۸
Baharan62
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۸
afsaaan
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۱