چهار نوع آدم در دنیا هست. آن هایی که وسوسه‌ی عشق دارند، آن‌هایی که عاشق‌اند، آن‌هایی که وقتی بچه‌اند به عقب افتاده‌ها میخندند و آن هایی که وقت جوانی و میانسالی و پیری باز هم به عقب افتاده‌ها میخندند.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Elham
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۵
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۶
parham-nasa
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۰
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۳
Dorin
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
Sinamns
‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۸
Baharan62
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۸