چهار نوع آدم در دنیا هست. آن هایی که وسوسه‌ی عشق دارند، آن‌هایی که عاشق‌اند، آن‌هایی که وقتی بچه‌اند به عقب افتاده‌ها میخندند و آن هایی که وقت جوانی و میانسالی و پیری باز هم به عقب افتاده‌ها میخندند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Elham
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۵
Mahkame
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۶
parham-nasa
‫۴ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۰
hedgehog
‫۴ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۳
Dorin
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۵