گوش کنید، این گفتاری است که برونو به عنوان هدیه سال نو برایم فرستاده است: - وقتی که انسان دیگر به هیچ چیز باور ندارد، آن دم فرا رسیده است که بخشش کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ ماه قبل، شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۱
Ali
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۳
Parviz
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۰