تاکنون می‌پنداشتم آدمیان یا ستمگرند یا ستم دیده…اما اینک دانستم که گونه‌ای ترسناکتر و نهان در همه جا نفوذ دارد! …
"ستمگران ستم‌ستیزه"!
آنها بیشتر آدمیان‌اند و بی شک پنهان شده در زیر نقاب‌های میانه‌روی.
شاید من! شاید تو…!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۵
Mahkame
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۴
f@eze
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۲