تاکنون می‌پنداشتم آدمیان یا ستمگرند یا ستم دیده…اما اینک دانستم که گونه‌ای ترسناکتر و نهان در همه جا نفوذ دارد! …
"ستمگران ستم‌ستیزه"!
آنها بیشتر آدمیان‌اند و بی شک پنهان شده در زیر نقاب‌های میانه‌روی.
شاید من! شاید تو…!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۵
Mahkame
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۴
f@eze
‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۲