یک واژه که معنی آن در فرهنگ پیدا نمی‌شود
ترک نکردن: عملی از روی عشق و اعتماد که غالباً بچه‌ها کشفش می‌کنند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۸ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴
Mahkame
‫۸ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
parham-nasa
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۱
Elham
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۴
Parviz
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۰