یک واژه که معنی آن در فرهنگ پیدا نمی‌شود
ترک نکردن: عملی از روی عشق و اعتماد که غالباً بچه‌ها کشفش می‌کنند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۱
Elham
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۴
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۰