این گذشته است که شب می‌خزد زیر شمدت. پشت میکنی میبینی روبه روتوست. سر دربالش فرو میکنی میبینی میان بالش توست. مثل سایه است و از آن بدتر. سایه، نور که نباشد، دیگر نیست. اما گذشته در خموشی و ظلمت با توست
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۱
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱
parham-nasa
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۰
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴
Parviz
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۹