این گذشته است که شب می‌خزد زیر شمدت. پشت میکنی میبینی روبه روتوست. سر دربالش فرو میکنی میبینی میان بالش توست. مثل سایه است و از آن بدتر. سایه، نور که نباشد، دیگر نیست. اما گذشته در خموشی و ظلمت با توست
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
parham-nasa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۰
Elham
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۴
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۹