مائده نزدیک رفت تا ظرف‌های غذا را بردارد. لحظه ای نگاه هایشان در هم قفل شد. مکثی کوتاه! انگار با چشم هایشان باهم حرف میزدند.
_با من خوشبختی؟
لبخندی تلخ بر لبان مائده نشست:
+فکر میکنی این هشت سال رو چطوری گذروندم؟
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۱
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۵
Elham
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۴
Mahkame
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۲