مائده نزدیک رفت تا ظرف‌های غذا را بردارد. لحظه ای نگاه هایشان در هم قفل شد. مکثی کوتاه! انگار با چشم هایشان باهم حرف میزدند.
_با من خوشبختی؟
لبخندی تلخ بر لبان مائده نشست:
+فکر میکنی این هشت سال رو چطوری گذروندم؟
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۱
Ali
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۵
Elham
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۴
Mahkame
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۲