روزی آدم می‌رسه. روزی مثل عسله.
هر قدرم که کم باشه، وقتی می‌ریزی توی کاسه، باریک می‌شه، امّا پاره نمی‌شه.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۱
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۵
Elham
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۴
Arashkh1984
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۱
hedgehog
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۵۱
Mobina_fxr
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۴