روزی آدم می‌رسه. روزی مثل عسله.
هر قدرم که کم باشه، وقتی می‌ریزی توی کاسه، باریک می‌شه، امّا پاره نمی‌شه.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۱
Ali
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۵
Elham
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۴
Arashkh1984
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱
hedgehog
‫۶ ماه قبل، جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۱
Mobina_fxr
‫۶ ماه قبل، جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۴