روزی آدم می‌رسه. روزی مثل عسله.
هر قدرم که کم باشه، وقتی می‌ریزی توی کاسه، باریک می‌شه، امّا پاره نمی‌شه.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۱
Ali
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۵
Elham
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۴
Arashkh1984
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱
hedgehog
‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۱
Mobina_fxr
‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۴