باید یک جوری از این دیوار تنگی که دور خودش کشیده بود، بیرون می‌رفت وگرنه ممکن بود، بخشکد. پیش از آنکه شاخ وبرگ دربیاورد، بخشکد. خشکیدن. مردن مگر چیست؟ هردو یک جور هستند. یوسف فکر کرد، ممکن است آرام آرام بمیرد و خودش حالیش نشود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۳
parham-nasa
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۲
Ali
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۶
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۲۵