باید یک جوری از این دیوار تنگی که دور خودش کشیده بود، بیرون می‌رفت وگرنه ممکن بود، بخشکد. پیش از آنکه شاخ وبرگ دربیاورد، بخشکد. خشکیدن. مردن مگر چیست؟ هردو یک جور هستند. یوسف فکر کرد، ممکن است آرام آرام بمیرد و خودش حالیش نشود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۳
parham-nasa
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۲
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۶
Mahkame
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۵