۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۲
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۲
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۲۵
parham-nasa
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۲
taraziyaei
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۹
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۴
Zsaeed
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۵۶