۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۴
parham-nasa
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۱
Mahkame
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۰
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۵
YasamanG77
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
💟💟💟
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۰
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۹