۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۴
parham-nasa
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۱
Mahkame
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۰
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۵
YasamanG77
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
💟💟💟
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۰
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۹
Sarar
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۶