۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۴
parham-nasa
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۱
Mahkame
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۰
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۵
YasamanG77
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
💟💟💟
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۰
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۹