۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۴
parham-nasa
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۱
Mahkame
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۰
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۵
YasamanG77
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
💟💟💟
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۰
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۹
Sarar
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۶