آدم می‌تواند چیزهایی را آرزو کند _ شاید سال‌ها _ تا زمانی که می‌داند آرزویش برآورده نخواهد شد. ولی هنگامی که ناگهان در برابر این امکان قرار می‌گیرد که رویاهایش جامه‌ی عمل بپوشند، آنگاه تنها یک چیز آرزو می‌کند، که ای کاش هرگز آن را آرزو نکرده بود.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۲۴
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۵۴
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۶
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۸
YasamanG77
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
holy.mary
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۸