۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
Ali
‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۰
Mobina_fxr
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۳
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰