خیلی‌ها با زندگی عاری از آن طرف آن طرف می‌روند. انگار در عالم بین خواب و بیداری سیر می‌کنند، حتی زمان هایی که به زعپ خود مشغول انجام کارهای مهم هستند. به آن دلیل است که آنها را اشتباه انتخاب کردند. که آن چه می‌تواند به زندگی تو معنی و مفهوم بدهد، وقفه خودت در راه دوست داشتن و عشق به دیگران است، وقف به خود به جمعیت اطراف، وقف خودت به خلق پدیده هایی که به تو انگیزه و مفهوم بدهد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۹
parham-nasa
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۶
Mahkame
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۵
Elham
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۲۹