عشق به کلمه نیاز دارد. مدتی کوتاه می‌توان به حس بی کلام اعتماد کرد، اما در دارز مدت، عشق بی کلام و کلام بی عشق دوام نخواهد آورد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۳
Elham
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۱۰
zahralabbafan
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۲
elenthr
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۴
parham-nasa
‫۲۹ روز قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۲
كتابخانه گوگولي
‫۲۲ روز قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰