۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
Mahkame
‫۹ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱
zahralabbafan
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰
Elham
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۹