۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۱
Mahkame
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۱
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۳۳
parham-nasa
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۰
Elham
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۸