۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
Mahkame
‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱
كتابخانه گوگولي
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۰۳
parham-nasa
‫۲۸ روز قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰
Elham
‫۲۶ روز قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۸