۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
Mahkame
‫۳ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱
كتابخانه گوگولي
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۰۳
parham-nasa
‫۲ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰
Elham
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۸