۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰
Ali
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
كتابخانه گوگولي
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۹
Mahkame
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۰