۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۰
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۷
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۹
Mahkame
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۳۰
R_Aliabadi
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۳۲