فقط یک گناه وجود دارد، فقط یکی. آن هم دزدی است. هر گناه دیگری صورت دیگری از دزدی است. وقتی مردی را بکشی زندگی را از او دزدیده ای. حق زنش برای داشتن شوهر دزدیده ای، همینطور حق بچه هایش را برای داشتن پدر. وقتی دروغ بگویی، حق طرف را برای دانستن راست دزدیده ای. وقتی کسی را فریب بدهی، حق انصاف و عدالت را دزدیده ای
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
maryam_n
‫۲۵ روز قبل، سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۳
Ali
‫۲۴ روز قبل، چهار شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۳۵
Fatemeh41
‫۲۲ روز قبل، جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۵
كتابخانه گوگولي
‫۲۱ روز قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
parham-nasa
‫۱۹ روز قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۹
holy.mary
‫۱۵ روز قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۸
Mahkame
‫۱۵ روز قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹