فقط یک گناه وجود دارد، فقط یکی. آن هم دزدی است. هر گناه دیگری صورت دیگری از دزدی است. وقتی مردی را بکشی زندگی را از او دزدیده ای. حق زنش برای داشتن شوهر دزدیده ای، همینطور حق بچه هایش را برای داشتن پدر. وقتی دروغ بگویی، حق طرف را برای دانستن راست دزدیده ای. وقتی کسی را فریب بدهی، حق انصاف و عدالت را دزدیده ای
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
maryam_n
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۳
Ali
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۳۵
Fatemeh41
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۵
كتابخانه گوگولي
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۹
holy.mary
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۸
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹
Kwralyn
‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۲
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۳۶