فقط یک گناه وجود دارد، فقط یکی. آن هم دزدی است. هر گناه دیگری صورت دیگری از دزدی است. وقتی مردی را بکشی زندگی را از او دزدیده ای. حق زنش برای داشتن شوهر دزدیده ای، همینطور حق بچه هایش را برای داشتن پدر. وقتی دروغ بگویی، حق طرف را برای دانستن راست دزدیده ای. وقتی کسی را فریب بدهی، حق انصاف و عدالت را دزدیده ای
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
maryam_n
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۳
Ali
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۵
Fatemeh41
‫۵ سال قبل، جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۵
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
parham-nasa
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۰۹
holy.mary
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۸
Mahkame
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Kwralyn
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۲
💟💟💟
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۰۶
anooshenazila
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۰