۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
parham-nasa
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۰۹
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۴۶
Mahkame
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Kwralyn
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۱
Reyhaneh8
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۵
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۲۰