۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
parham-nasa
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۰۹
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۴۶
Mahkame
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Kwralyn
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۱
Reyhaneh8
‫۹ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۵
HouriehEbrahimi
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۲۰