۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸
parham-nasa
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۰۹
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۴۶
Mahkame
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹
Kwralyn
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۱
Reyhaneh8
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۵