۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۲۱ روز قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
parham-nasa
‫۱۹ روز قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۹
Ali
‫۱۶ روز قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۱۶
Mahkame
‫۱۵ روز قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹