۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
كتابخانه گوگولي
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۸
parham-nasa
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۹
Ali
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۱۶
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹
Kwralyn
‫۸ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۱