رنج و درد از آدمی بلندطبع و هوشمند بودن و قلبی بزرگ داشتن سرچشمه می‌گیرند و جداشدنی نیستند. مردان بزرگ واقعی به نظر من روی زمین اندوه عظیمی را احساس می‌کنند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۲