۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۲
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۲