۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۱
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
HouriehEbrahimi
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۱۲