هوشمندی و حسادت دو چیز متضادند. از طرفی اگر کسی بخواهد بی‌طرفانه در مورد فردی دیگر قضاوت کند، باید افکار و عقایدی را که در گذشته داشته کنار بگذارد و عادتی هم که آدم از همنشینی با کسی که شریک زندگی‌اش است به دست آورده، ترک کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۱
Ali
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱