۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۱
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
zahralabbafan
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۹