مدتی بود فهمیده بود ، فهمیدنِ دروغ گفتنِ آدم‌ها هیچ فایده‌ای ندارد. تقریبا دروغ از راست کاربرد بیشتری دارد و گاهی حتی به طرزِ شرم‌آوری بافایده‌تر است. یک بی‌گناهی عجیبی در دروغ نهفته است. گاهی دروغگو با کمک توجیه، می‌تواند دروغ را از آغوش گناه بیرون بکشد و حتا به امر نیک، بدلش کند! چه‌قدر ذهن می‌تواند کثافت‌کار ظریفی باشد. اصلا کسی چه می‌داند چه چیزی تا چه زمانی در محدوده‌ی خیر است و کی زمانش به سر می‌آید و از خط فرضی بیرون می‌زند و تبدیل به شر می‌شود یا برعکس.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۷ ماه قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۳
hedgehog
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۵۰
Elham
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۶
zahralabbafan
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۲
Ali
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۶