گرگ تا زمانی گرگ است که توان دریدن و آهو تا زمانی آهوست که توانِ گریختن داشته باشد. هر دو، تا زمان حفظ این موقعیت، مورد احترامند و حق دارند از عنوان خود دفاع و از مزایای آن استفاده کنند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱۳ روز قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۲
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۶
Ali
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۶