گرگ تا زمانی گرگ است که توان دریدن و آهو تا زمانی آهوست که توانِ گریختن داشته باشد. هر دو، تا زمان حفظ این موقعیت، مورد احترامند و حق دارند از عنوان خود دفاع و از مزایای آن استفاده کنند
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۲
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۶
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۶
hedgehog
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۸