گرگ تا زمانی گرگ است که توان دریدن و آهو تا زمانی آهوست که توانِ گریختن داشته باشد. هر دو، تا زمان حفظ این موقعیت، مورد احترامند و حق دارند از عنوان خود دفاع و از مزایای آن استفاده کنند
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۲
Elham
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۶
Ali
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۶
hedgehog
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۸
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۴