گرگ تا زمانی گرگ است که توان دریدن و آهو تا زمانی آهوست که توانِ گریختن داشته باشد. هر دو، تا زمان حفظ این موقعیت، مورد احترامند و حق دارند از عنوان خود دفاع و از مزایای آن استفاده کنند
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۷ ماه قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۲
Elham
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۶
Ali
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۶
hedgehog
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۸