منظورش را می‌فهمیدم. حال آدم بهتر می‌شد، وقتی می‌دانستی هنوز هم دشت‌های سبز وجود دارد و بچه‌های بی باکی که می‌خندند، حتی وسط این جنگ. جان گفت می‌خواهد اسم هواپیمایش را بگذارد "آدای شکست ناپذیر". می‌خواست با رنگ روی دمش بنویسد.
هیچ وقت فرصت نکرد، ولی قصدش را داشت و می‌خواستم شما هم بدانید. و اگر می‌توانید به دختری که نامش آداست بگویید. فکر می‌کنم جان دلش می‌خواست او بداند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
armita1224
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۳۱
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۸
jhamid93
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۲
hedgehog
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۳
zahralabbafan
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۷