پاهایم توی کفش شبیه هم بودنپ. حتی زخم هم دیده نمی‌شد.
"هیولایی، با اون پای زشتت." این چیزی بود که مام گفته بود. بارها و بارها، تا وقتی که وادار شدم همه چیزم را بگذارم پای اینکه دیگر حرفش را باور نکنم.
دیگر هیچ وقت مجبور نبودم این جمله را بشنوم.
سوزان را نگاه کردم و پرسیدم: "همه ش همین بود؟ فقط لازم بود چند ماه تو بیمارستان باشم تا درست بشه؟" کل زندگی ام به خاطر آن پا رنج کشیده بودم.
توی چشم‌های سوزان اشک جمع شد. "مادرت نمی‌دونسته."
گفتم: "چرا می‌دونست. دنبال یه دلیل بود تا ازم متنفر باشه."
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
armita1224
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۱
hedgehog
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۱
Ali
‫۹ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۱
Mahkame
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۱۱
ReihanehAB
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۰۱
Mahtabix
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۶
Meli70
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۶
zahralabbafan
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۵
حامید
‫۸ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۵
EHSAN-B
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۰
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۰