۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۴ روز قبل، شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۸
Mahkame
‫۲۳ روز قبل، یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸