۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۸
Mahkame
‫۲۹ روز قبل، یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸