۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳
Mahkame
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳
masepehr
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۶