۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
zahralabbafan
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۹
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۰۹
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۰