وقتی سکوت میکنم یعنی موافقم؟ نه، نیستم. من وقتی موافق باشم سکوت نمی‌کنم، می‌خندم. دهانم را باز میکننم و میگویم بله، موافقم. اما سکوت، می‌دانم که نمی‌کنم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۹
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۰۹
parham-nasa
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۰