وقتی سکوت میکنم یعنی موافقم؟ نه، نیستم. من وقتی موافق باشم سکوت نمی‌کنم، می‌خندم. دهانم را باز میکننم و میگویم بله، موافقم. اما سکوت، می‌دانم که نمی‌کنم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۹
Elham
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۹
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۰