از نظر من زندگی دوست داشتنی، شنا رفتن نیست. زندگی در سرمستی و شور و حرارته. زن‌ها و ماجراجویی سفر به دیگر سرزمین‌ها عملی هستن که باعث روی دادن چیزی میشن؛ یه زندگی پرحرارت و حیرت انگیز.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۱
Ali
‫۱۹ روز قبل، پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۲
parham-nasa
‫۱۴ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۷