هر کسی نوارچسب خاص خودش را دارد که ممکن است برای یکی شرکت کردن در کلاس رقص باشد برای دیگری بافبانی،دوچرخه‌سواری،چادر زدن در دل طبیعت با ماهیگیری آخر هفته‌ها…اما تاثیر همه این کارها یکی است و کارش چسباندن محکم ارتباط‌ها با همدیگر می‌باشد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۷ روز قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۱۴
Neegginn
‫۲۷ روز قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۹
hedgehog
‫۲۷ روز قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۲۸
Reyhaneh8
‫۲۶ روز قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۷