شهلا انتظاریان

شهلا انتظاریان

رمان‌های ترجمه شده توسط شهلا انتظاریان تعداد : ۱۸
نویسنده :‌ بورلی نایدو
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ جک گنتوس
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ نانسی اسپرینگر
ناشر : قطره
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ گراهام سویفت
ناشر : قطره
۳/۸ از ۵
۱
ناشر : دستان
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ابی کلین
ناشر : هیرمند
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ابی کلین
ناشر : هیرمند
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ابی کلین
ناشر : هیرمند
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ دینا نم
ناشر : قدیانی
۳/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ دویکا رنگاچری
ناشر :
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ جنیفر هالم
ناشر : افق
۴ از ۵
نویسنده :‌ کیت تامپسون
ناشر : چکه
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ دیوید آلموند
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ لیز کسلر
۰ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دیوید آلموند
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ دیوید آلموند
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آرین انتردا کلی
۴ از ۵
ناشر : هیرمند
۰ از ۵