محمدرضا شکاری

محمدرضا شکاری

رمان‌های ترجمه شده توسط محمدرضا شکاری تعداد : ۱۴
۰ از ۵
۲
نویسنده :‌ هنری جیمز
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ تامس ولف
۰ از ۵
ناشر : افراز
۳/۴ از ۵
ناشر : افراز
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ شرلی جکسون
۳/۹ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ جان فانته
ناشر : اسم
۰ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ مایک کری
۴/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ مایک کری
۴/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ هنری میلر
ناشر : ققنوس
۰ از ۵
نویسنده :‌ کورمک مک‌کارتی
۰ از ۵
نویسنده :‌ ران راش
ناشر : ققنوس
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ هانتر تامپسن
ناشر : اسم
۴ از ۵
نویسنده :‌ لینزی کری
ناشر : پرتقال
۴/۱ از ۵