Omid13651987

Omid13651987

فیلم زیاد دیدم و کامل میتونم یک فیلم رو با توجه به استانداردها نقد کنم از اول امسال به کتاب روی آوردم و برای شروع آثار داستایفسکی رو به ترتیب منتشر شدنشون شروع کردم به خوندن ...

آخرین فعالیت‌ها


 • بیچارگان
  ستاره داد
 • همیشه شوهر
  ستاره داد
 • ابله
  ستاره داد
 • جنایت و مکافات
  برای جنایت و مکافات نوشت :

  جنایت و مکافات داستان درگیری ذهنی راسکلنیکف در برابر قتلی است که در پی یک درگیری ذهنی فلسفی با خود به وجود آمده زمانی که راسکلنیکف خود را فردی بالاتر نسبت به بقیه افراد جامعه میداند پس حق قتل را به خود میدهد اما بلافاصله بعد از قتل درگیر عذاب روحی ناشی از این قتل میشود… جنایت و مکافات داستانی است به شدت عمیق و فلسفی که خواننده را در دنیای فردی به نام راسکلنیکف و درگیری‌های ذهنی او غرق میکند شخصیت‌های دیگر این رمان هم به نوعی هر کدام دارای یک جهان بینی و تفکر متعلق به خود هستند که میتوان گفت به صورت زنجیر وار تکمیل کننده راسکلنیکف هستند…

 • همزاد
  ستاره داد
 • رنج‌کشیدگان و خوارشدگان
  از رنج‌کشیدگان و خوارشدگان :

  رنج کشیدگان و خوار شدگان قصه آدم هایی است که با وجود فقر و ظلمی که روزگار بر آن‌ها تحمیل کرده به هیچ وجه حاضر نیستند بزرگی و منش خود را از دست بدهند پس تمام سختی‌ها را تحمل می‌کنند تا به خاطر این شرایط سخت بازیچه دست افراد ثروتمند نشوند… رنج کشیدگان و خوار شدگان ششمین رمان داستایفسکی نسبت به رمان‌های قبلی شخصیت‌های بیشتری دارد و به تمام شخصیت‌ها ... (...)